Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

TAVOITTEET:

 • Tiedostaa asiakkaan odotukset ja aktiivisen suosittelun hyödyt palvelutilanteessa
 • Omaksua suosittelevan asiakaspalvelun menetelmä käytännössä
 • Jäsentää hintamielikuvaa faktatiedon valossa
 • Omaksua olennaisin asiakasyrityksen palvelutuotteista
 • Harjoitella hintavastaväitteiden onnistunutta käsittelyä käytännössä
 • Paikantaa omakohtaiset onnistumisen avaimet asiakastyytyväisyyden suhteen

 

OHJELMA (esimerkki):

 JOHDANTO SUOSITTELEVAN ASIAKASPALVELUN MAAILMAAN

 • Koulutuksen tavoitteet ja esittäytyminen
 • Palvelu vs. myynti: onko näillä eroa?
 • Mitkä ovat työn ominaispiirteet
  • mitä myydään
  • mitä tavoitellaan
  • Työskentelyn keskeisin kohde: asia vai asiakas?
  • asiakassitoutuminen

 

TÄYDELLISEN TYYTYVÄINEN ASIAKAS

 • asiakastyytyväisyys kaiken perustana
  • Tutkimus- ja seurantaprosessi
  • Mittausmenetelmät
  • Raportointijärjestelmä
   • Kuinka homma toimii?
   • Mistä saan tietoa?
  • Mitä raportti kertoo?
   • Miten asiakastyytyväisyys näkyy mittauksissa?
   • Kuinka tietoja puretaan toiminnan kehittämiseksi?
   • Omien tulosten tarkastelu & ehkä Kaizen-toimenpiteet

 

 OHJAAVAT USKOMUKSET ASIAKASTYÖSSÄ

 • Uskomus ja todellisuus – onko luulo tiedon väärti?
 • Onko asiakas aina oikeassa?

 

ASIAKKAAN USKOMUSMAAILMA

 • Asiakkaiden hintamielikuva
  • Mielikuva vs. faktaa esim. hinnoista
  • Asiakkaiden laatumielikuva
  • Millaista palvelua asiakas odottaa?

 

 OMA USKOMUSMAAILMANI

 • Millainen hintamielikuva meillä on talon sisällä?
 • Millainen on  laatumielikuva omasta mielestäni?
 • Minä asiakaspalvelun ammattilaisena
  • Aktiivinen suosittelu on asiakkaan palvelemista
  • Halu ja kyky
  • Mikä estää onnistumasta?

 

USKOTTAVAN PERUSTELUN TAITO

 • Millainen on uskottava ammattilainen?
 • Vaikeat vastaväitteet & purevat perustelut
  • Hintavastaväite
  • Laatuvastaväite
  • Väärinkäsityksen oikaisu
  • Myytinmurtajat: totuus hinnoista, palvelusta, laadusta jne.
  • Yhteenvetoa perustelun tekniikoista
   • Tunne- vai järkiperusteet
   • Kysymystekniikat
   • Kuinka lisään vakuuttavuuttani viestijänä?

 

  SUOSITTELEVAN PALVELUN TYÖKALUPAKKI

 • Mitä työkalupakkiin on tähän mennessä kertynyt?
 • Palvelun ammattilaisen ominaispiirteet

 

  PALVELUTUOTTEET & ASIAKKAAN HYÖTY

 • Tuhdisti & tiivistetysti tuotetuntemusta
  • Miten palvelutuotteet liittyy omaan työhöni?
  • Sopimus, mm. varaosien sisäinen hinnoittelu
  • Vakuutus tai mikä se on?
  • Asiakkaan hyödyt esiin: miksi ostaisin?
  • Tarjoama vs. Haluama asiakastyössä

 

  PALVELEVA MYYNTI MEILLÄ

 • Suosittelu vai suostuttelu, Tarjoaminen vai tyrkyttäminen        
 • Asiakas ostaa palvelua
 • Hyötydiagnoosi: mitä ’kipua’ tulee lääkitä?

 

 SUOSITTELEVA PALVELU KÄYTÄNNÖSSÄ

 • Käytännön asiakaspalvelutilanteiden harjoittelua
 • Esimerkkitilanteita: miten vakuutat asiakkaan?
 • Kuinka vaikutat asiakkaan uskomuksiin?
 • Mikä estää suosittelemasta?
 • Mitä hyötyä aktiivisesta suosittelusta?
  • Asiakkaalle?
  • Talolle?
  • Itselleni?
  • Rohkean suosittelun resepti
   • Asiakaspalvelun ammattilaisen askelmerkit
   • Omat kaizen-kohteet suosittelijana
   • Miten tästä eteenpäin?

ONNISTUMISEN ESTEIDEN RAIVAUS

 

              SUOSITTELEVAN PALVELUN TYÖKALUPAKKI

 • Suosittelevan palvelun periaatteet
 • Työkalupakin täydennys
 • Koulutuksen yhteenveto