Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Talent management/ coaching tools valmennuksen rakenne yleisellä tasolla

- joka kerta kokeilemme ja opimme yhtä osallistavaa työkalua käyttäen

ME TIEDÄMME: johtamistapa vaikuttaa suoraan henkilöstön työhyvinvointiin ja motivaatioon.

MT TIEDÄMME: Positiivinen yrityskulttuuri mahdollistaa hyvän tuloksen

ME TIEDÄMME: Työn voimalähde on motivaatio ja että Johtajuus/esimiehisyys mahdollistaa muiden onnistumisen! 

 

ME HAASTAMME: esimiehet ilolla johtamiseen aiheina mm.

Lean-filosofia, mitä se on ja miksi se kannattaa ottaa osaksi Talenttien johtamista

Konkretiaa johtamiseen, esimiehisyys ansaitaan arjessa, arjen sanoina ja tekoina, esimerkillä ja hyvillä valmentavalla asenteella

Johtajan/esimiehen peilit

Tavoitteiden asettaminen ja kommunikointi, alaisten ajanhallinta, sinä ohjaat!

Ongelmanratkaisutaidot

Aloitteellisuuteen ja innovatiivisuuteen kannustaminen

Vuorovaikutustaidot

Strategioiden jalkauttaminen

Osaamisen kehittäminen ja varmistaminen

Suorituksen arviointi ja kompetenssivajeiden havaitseminen

Rakentava/positiivinen palaute

Valmentamisen ja palkitsemisen taito

JA KAIKKI TÄMÄ VALMENTAVALLA OTTEELLA!

 

 MOTIVAATIO

                TYÖHYVINVOINTI

                                 =TUOTTAVUUS                                        

 

 

Esimerkkiohjelma

 1 OSA – Virittäytyminen ja tutustuminen

 

 Näkemyksiä esimiehenä toimimisesta, onnistumisen edellytykset

 Vastuut ja tavoitteet – mitä esimieheltä odotetaan?

 Esimiehen vaikutus työhön ja sen edellytyksiin

 Mistä on hyvä esimies tehty?

 

 2. OSA – Hyvä johtaja on hän, joka voi hyvin

 Työelämän muutokset, työkyky

 Elämäntavat, stressi

 Itsetuntemus – miten se vaikuttaa muihin?

 Tilanteiden hallinta, ihmisten hallinta

 Itsensä johtaminen

 

3 OSA – Vuorovaikutus ja yhteistyö

 

 Esiintyminen, vakuuttaminen

 Ihmissuhdetaidot

 Luottamuksen rakentaminen

 Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät, läsnäolo, kuuntelemisen taito,

   tunneäly

 Avoimuus, toimintakulttuuri, palautteen antaminen ja

  vastaanottaminen

 Perehdytys on osa esimiestyötä

 Mentorointi,esimiehen taidot sparraajina ja

  mentoreina

 

 4 .OSA – Henkilökohtainen tehokkuus, johtamisen näkökulmia

 

 Ajankäyttö ja aikavarkaat – oma ajankäyttö ja asioiden priorisointi analyysissä

 Vuosikellon käyttö

 Tunnista tehokkaat hetkesi

 Suunnitelmallisuus, ota myös tiimisi mukaan suunnitelmiin

 

5 OSA – Sisäinen ja ulkoinen kommunikaatio

 

 Kehityskeskustelut työvälineenä (muutoskehityskeskustelu välinen)

 Näkökulmia, organisaatio, työntekijä, esimies

 Yksilön motivaatiotekijät, työodotusten ymmärtäminen

 Käytännön työvälineet

 Valmistautuminen

 Sisäinen ja ulkoinen viestintä

- imago, mielikuvat

- yrityksen maine

-  persoona

- strategiset näkemykset

- informaatioresurssit

- viestintäsuunnitelman tekeminen

 

6.  OSA – Käytännön työkaluja innovatiiviseen johtamiseen

 

 Swot-analyysin käyttö

 Seinätaulutekniikat

 Aivoriihet

 Prosessien parantaminen

 Innovaation merkitys

 Lupa olla luova

 

7 OSA – Haastavat esimiestilanteet

 

 Organisaation haasteet

 Omat uskomukset ja niiden vaikutus

 Vuorovaikutustilanteet, mm. epävarmojen tilanteiden kohtaaminen yhteisössä,

  oman epäonnistumisen sietäminen ja myöntäminen, ristiriitatilanteet,kriisitilanteet, muutokset

 

Käsite eroavaisuuksia:

 

KOULUTUS-kouluttaja tulee ja kertoo Asian, koulutettava ottaa ja soveltaa käytäntöön sen, minkä muistaa ja tarvitsee

KONSULTOINTI-konsultti tulee ja ratkaisee jonkin asian/ongelman yrityksen puolesta

VALMENNUS- valmentajan avustuksella yritys sitoutuu itse käytännön tasolla tekemään työtä todellisen muutoksen aikaansaamiseksi. Opitun heijastuminen käytännöt tilanteisiin antaa aikuiselle parhaan mahdollisen tavan oppia.

 

Valmennukset räätälöidään aina yrityksen tarpeista käsin, jotta ne voivat kohdistua oikeisiin asioihin. Jotta valmennus pystyy elämään ja tuottamaan tulosta, vaatii se konkreettista, oikeaa halua kehittyä. Valmennuksen keskeinen sisältö lähtee käytännön konkreettisista asioista, pelisäännöistä, toimintatapamalleista, viestintäsuunnitelmista. Korjataan asioita jotka ovat kehittymisen ja oikean esimiestyön tiellä. Opitun siirtovaikutus heijastuu suoraan käytännön tilanteisiin