Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Valmennus 

Henkilökohtainen tai ryhmän valmennus - coaching - on todettu taloudellisesti myönteiseksi tavaksi kehittää organisaation toimintaa. Koutsattvana eli asiakkaana on usein avainhenkilö tai avainhenkilöitä (esimerkiksi myyntitiimejä, johtoryhmiä, työryhmiä jne.), joiden tehtävänä on usein huolehtia vastuunalaisista projekteista.

 

 

Koulutus

Konsultointi

Valmennus

Tarjoaa tietoa, lisää tietämistä, kuvailee asioita.

Tarjoaa ulkopuolisen antamaa tukea ongelmatilanteissa.

Pyrkii tiedon käyttämiseen, lisää osaamista ja käytännön valmiuksia.

Voi tarkastella laajoja kokonaisuuksia.

Pyrkii ratkaisuihin konsultin ehdotusten pohjalta.

Yksinkertaistetaan asioita, sovellettavissa käytäntöön.

Kulkee yleisellä tasolla, tarjoaa tekemisen mahdollisuuksia.

Keskittyy tiettyyn (tiettyihin) ongelmaan (ongelmiin), ehdottaa ratkaisuja.

Käytännönläheistä, ennalta sovittu tavoite.

Vaikutus jälkikäteen tietämisen kautta.

Vaikutus heti tai jälkikäteen neuvonnan kautta.

Vaikuttaa toimintaan ja asennoitumiseen heti.

Usein yksisuuntaista informaatiota.

Kaksisuuntaista, ohjaavaa.

Kaksisuuntainen vuorovaikutus.

Osallistuja voi olla myös passiivinen.

Kohdistuu tiettyyn tilanteeseen, vaatii osallistujien aktiivisuutta.

Kaikki osallistuvat työskentelyyn.

 

Valmennuksen tavoitteena on parantaa suoriutumista työssä ja lisätä käytännöllistä osaamista. Valmennuksessa voidaan tutkia mm. työn sisältöä, muutostilanteen läpiviemistä, palautteen antamista, tiimien perustamista ja johtamista, kehityskeskustelujen käymistä, henkilöstön kehittämisen teemoja sekä ristiriitatilanteiden purkamista.

Keskeistä valmennuksessa on käytännöllisyys ja erilaisten työtapojen, jotka auttavat henkilöä kehittymään parempaan osaamiseen tehtävässään, löytäminen.

Valmennuksen alussa tehdään tarkka analyysi, jonka perusteella lähdetään laatimaan työsuunnitelmaa ja keskeisiä kehittymisen alueita teemoittain.

Valmennus voidaan tehdä henkilökohtaisesti tai pienessä ryhmässä osallistujien henkilökohtaisista tavoista ja kehittymistoiveista riippuen.

 
Koulutuksen, konsultoinnin ja valmennuksen erot 

Joskus voidaan tulla tilanteeseen, jossa ulkopuolisen näkemys esimerkiksi päätöksenteossa on välttämätön. Konsultointi on objektiivista, ulkopuolisen henkilön antamaa tukea tai neuvontatoimintaa erilaisissa ongelmatilanteissa.

Asiantuntijakonsultointi kohdistuu tietyn, esimerkiksi tuotteeseen liittyvän, ongelman ratkaisuun. Prosessikonsultointi on ongelmanratkaisua, jossa pyritään löytämään vastaukset etukäteen määriteltyihin kysymyksiin.