Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Konkretian online-valmennukset

-   Onhan tämä tuntunut jotenkin vanhanaikaiselta jo jonkin aikaa, mikä niin? No se, että valmennukset ovat niin paikkaan sidottuja ja joustamattomia aikataulujen suhteen.

-   Me päätimme ottaa askeleen kohti nykyaikaa. Varustimme valmentajaverkostomme on line-kokoustyökalulla ja uudistimme tarjonnan kiireisille asiakkaille sopivimmiksi. Emme kuitenkaan halunneet luopua face-to-face tapaamisista ja siksi loimme ohjelmatarjontaamme työkalun, jolla valmennus voidaan sopia on-linena mistä vain.

-   Nyt voit istua oman työpöydän ääressä, hotellissa maailman äärissä, mökkkilaiturin nokassa, mikä paikka sinulle parhaiten sopii käydä omia tavoitteitasi läpi.

-  Konkretian kaikki valmentajat ovat pitkään alalla toimineita huippuosaajia.

-   Siirsimme myös työkalut siihen muotoon, että ne ovat helposti jaettavissa  ja läpikäytävissä  on-line coaching istunnon aikana

 

1.   Minä kehityn ihmisenä, tiiminvetäjänä, esimiehenä, itsenäni

 

Valmennuksen kesto  5-10 x 1 tunti

Osallistujia                    1,    useamman henkilön ryhmävalmennuksesta sovitaan erikseen

Valmennuksen hinta    5 x  1 tunti  800 € , 10 x 1 tunti 1500 €

Voitte myös halutessanne osata yksittäisiä valmennuslippuja a’ 160 €/kpl

 

 

Valmennuksen kuvaus:

 

Valmennuksessa paneudutaan ratkaisukeskeisellä otteella henkilön sen hetkisiin keskeisimpiin tavoitteisiin kehittyä omassa asemassaan, omalla tyylillä. Autetaan henkilöä löytämään itselle parhaiten sopivat työkalut ja harjoitellaan niiden käyttöä istunnoissa  ja  tarvittaessa istuntojen välillä.

 

2. Valmennuksessa käytettäviä ratkaisukeskeisiä   työkaluja valmennettavan tarpeen mukaan

-työkalut on jaettavissa teamweaverin avulla valmentajan ja valmennettavan välillä

 

 

Arviointityökalut

 

Arviointityökalut ovat henkilön itsensä täyttämiä työkaluja, joissa mitataan lähtötilannetta ja etsitään alueita joita henkilö itse haluaisi kehittää ja  tavoitella, niiden avulla etsintä painotetaan kunkin omiin vahvuuksiin ja niiden hyväksikäyttöön omassa kehityksessä

 

1)   DiSC- anlyysi ihmisen erilaisuudesta. Discejä on saatavina kymmenellä eri lisäosalla varustettuna; henkilö vuorovaikutuksessa, johtajana, myyjänä.. työkalu, josta jää kättä pidempää koko valmennuksen ajaksi ja johon voi vielä palata senkin jälkeen. Auttaa osallistujaa ymmärtämään omia ja muiden vahvuuksia, hyödyntämään niitä jokapäiväisessä toiminnassaan roolista riippumatta (hinnoiteltu erikseen)

2)   Asiakaspalvelun/myyntitaidon itsearvio

3)   Energiatson hallinnan/stressinsietokyvyn itsehallinnan työkalu

4)   
Muuttuva työelämä-oman joustavuuskapasiteetin arvio

5)   Esimiestaidon itsearvio

6)   Tiiminvetäjän itsearvio

7)   Johtoryhmä työskentelyn arviointi

8)   jne

 

 Tavoitetyökalut (esimerkkejä parhaista)

 

Tavoitetyökalujen tehtävänä on auttaa henkilöä määrittelemään omat   tavoitteet  suhteessa omaan toivottuun kehittymiseen, määrittelemään niille toivottu aikataulu, jolloin muutos on mitattavissa/todennettavissa oivalluksen ja toiminnan tasolla.  Mitä-missä-milloin.

 

1)   Tarina tavoite- työkalun avulla määritellään ensin tavoite, miten asiat ovat kun ne ovat hyvin, sen jälkeen mietitään, mitä se edellyttää että tavoitteeseen päästään ja lopuksi vielä mitä pitää tehdä konkretian tasolla että tavoitteeseen mennään ”junan”lailla

2)   Tavoitteen määrittely – everyday työkalu. Sen avulla opetellaan yksinkertaisesti nerokas työkalu kaikkien elämäntilanteiden järkevään hallintaan, auttaa erityisesti ”sekavissa” ja haastavissa tilanteissa.

3)   Tulevaisuusverstas-työkalu joka auttaa määrittelemään isomman kokonaisuuden miten kunkin esim couchattavan yksikössä tulisi toimia, että päämäärä saavutetaan

4)   Oivallusikkunat-on työkalu, joka auttaa osallistujaa määrittämään oman kehityspolkunsa hetkessä. Siihen on valmiiksi määritelty, mitä henkilössä tulisi tapahtua, että kehityksen konkretisointi onnistuu ja se, miten sitä voi matkan aikana arvioida. (Toimii myös Konkretian laadunvarmennus työkaluna)

 

  

Toimintatyökalut

 

Toimintatyökalujen tehtävänä on antaa henkilölle konkreettisia työkaluja  itsensä/ muiden motivoimiseen, tavoitteeseen pääsemiseen, arjessa olemiseen ja arjen hallintaa, kasvamaan ihmisenä ja työntekijänä, johtajana tai vaikka sovittelijana.

Valmennuksella yleensä haetaan muutosta johonkin toimintatapaan, siksi on tärkeää, että siihen on käytettävissä erilaisia muutoksessa hyväksi havaittuja työkaluja.

 

1)   Big Stones-työkalu.

Tarina:

Luennoitsija demonstroi läsnäolijoille: Hän täyttää kannun isoilla kivillä ja kysyy, onko kannu täynnä? Läsnäolijat vastaavat “kyllä”. Hän lisää pikkukiviä kannuun ja kysyy uudestaan, onko kannu täynnä? Ja taas läsnäolijat vastaavat “kyllä”. Luennoitsija hymyilee ja sanoo ei samalla kun lisää hiekkaa kannuun. Nyt kannu on täynnä.


Hiekka ja pikkukivet edustavat pieniä päivittäisiä tekemisiä joilla me täytämme elämämme ja  työpäivämme. Jos me emme laita isoja kiviä kannuun ensin, me elämme pikkukivien ja hiekan ehdoilla. MUTTA jos me aloitamme isoista kivistä, me teemme tilaa elämän tärkeille asioille, silloin hiekka ja pikkukivet voivt ainostaan täyttää tilan mikä jää isojen/tärkeiden kivien väliin.

 

2)   Ajanhallinnan työkaluja erilaisiin tilanteisiin esimerkiksi:

      Oman ajankäytönarviointi työkalu, priorisointi työkalu jne. Työkalut ovat suunniteltu niin, että niitä voi käyttää koko työyhteisön hyväksi.

3)   Voimavarat työssä-hyvinvointi, pohjana toimii ihmisen hyvin-

      voinnin kokonaisuus, jaksamisen ilmansuunnat ja niihin tarttuminen kokonaisuuden hallitsemiseksi

4)   Haastavat vuorovaikutustilanteet-ratkaisukesksinen keskustelurunko hankalien tilanteiden hallintaan

5)   Kehityskeskustelu- ohjeistus ja esimerkkirunko

6)   Palverikäytännöt. Arviointi ja kehittämisohje

7)   Palaute on mestarin aamiainen

8)   Muutoshalukkuuden synty

9)   Ratkaisukeskeisyyden idea

10) Oivalluttaminen ja osallistaminen