Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

ihmisten kohtaamisesta, haasteiden käsittelystä.

Pro koutsi- valmennus

 

Muutos haastaa selviytymään. Henkilöstön vähentäminen ei ole keinoista ainoa, maistiaisia yt. neuvottelujen tuloksista on tarjolla kasapäin. Henkilöstölle se tarkoittaa varpaillaan oloa ja epävarmuuden sietokyvyn äärirajoille venymistä. Itse perustehtävän hoitaminen muuttuu hankalaksi, ja motivaatio karisee kolisten.

 Valmennus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille, kuitenkin omina ryhminään esimerkiksi esimiehet, työntekijät, kehittäjät ( kehittämisestä ja koulutuksesta vastaavat).

 Tavoite on kehittyä koutsaamaan itseäsi ja muita yhteisössäsi, oppia konkreettisia ratkaisukeskeisiä ja innovatiivisia työkaluja arjessa selviytymiseen ja työotteeseen, edesauttaa itsensä ja muiden jaksamista yhteisössä, 

Esimerkiksi miten esimies/työntekijä voi hyödyntää osallistavaa otetta kaikessa ftyöskentelyssäj? Ryhmätilanteita on toistuvasti: on viikkopalavereita, tavoitteiden kirkastusta, henkilöstökyselyn purkua, strategian käytäntöön vientiä, tiiminkehitystä jne.

Koutsaustaidot helpottavat kaikkien työtä ja antavat varmuutta ryhmätilanteiden edessä. 

 Sisältö:

1)   Elämä tässä ja nyt

Tiedon jakaminen -> tunteiden kohtaaminen -> luottamuksen rakentuminen, muutostyökalujen hyödyntäminen arjessa, muutosviestintä, kenen tunteista sinä kannat vastuun? Teflon-pinta auttaa arjessa, mikä on tarpeeksi hyvä, asenteet vs. mielipiteet

 2)   Ihmissuhde-ja vuorovaikutusvalmennus

DiSC- vuorovaikutusvalmennus, ihmisen erilaisuus ja sen vaikutus muutosnopeuteen, temperamenttien eroavaisuudet, omat valmiudet, mistä kaveri hyötyy, erilaiset käsittelyajat ja sopeutumismekanismit, Työmotivaatioiden lähteet

 3)   Ryhmän rakentuminen, ryhmän erilaiset prosessit, ryhmän hyödyntäminen sopeutumisessa ja odotusten selkeyttämisessä, Innovatiiviset työkalut, miksi kaikkia ihmisiä tarvitaan liikkeessä, innovatiivisen ilmapiirin rakentaminen, innovaatioprosessin ymmärrys, mitä missäkin prosessin vaiheessa tarvitaan. Verkostokartan hyödyntäminen

 4) Ajan ja prosessin hallinta, kiire on tunnetila vai onko? Ajankäyttö ja sen ansat, oman ajankäytön tarkastelua ja arviointia, lupa sanoa Ei, palaverikäytännöt

 5)   Stressi stressinä, miten huolehdin itsestäni voin hyvin, ympäristöön emme voi aina vaikuttaa, siksipä haemme keinoja vaikuttaa itseemme: Teoria, tunnista stressi ,tavoitteet

Elämänhallinta-stressinhallinta, oman historian merkitys, motivaatio ja muutos

Voimavarojen kenttäà omien voimavarojen löytäminen ja käyttöön otto

Sosiaalisuus voimavarana, miten suomenruotsalaiset sen tekevät? parisuhde, itsetunto, itsevarmuus, rentoutuminen, kokonainen ihminen

 6)   ”Tehdään mitä huvittaa” l. kerätään kokemukset, haetaan hauskuutta ja asioita

       jotka tuottavat iloa ja toteutetaan ne tänään!

 

 

Oppimismenetelmät ja työskentely valmennuksen aikana

 Oppiminen perustuu analyyttiseen ja havainnoivaan toimintaan, jolloin oman työympäristön ja oman vaikuttavuuden näkökulma nousee esille. Valmennuksessa käytyjen keskustelujen, osallistuvan draaman, konkreettisten työkalujen ja tehtävien valossa voidaan heijastaa ja oppia toinen toisiltamme. Tarjoamme mielekkäitä tehtäviä ja pohdittavaa lähipäivänä ja niiden välillä verkossa. Opitun siirtovaikutus tapahtuu mielenpalauttamisen ja omakohtaisten harjoitusten kautta esim. ide-pro, six thinking hats, KJ-menetelmä, NLP-harjoituksia, rentoutuminen jne..

Teoreettisena viitekehyksenä toimivat ratkaisukeskeisyys, systeemiteoreettisuus.